KVTBilietų žymėjimas

Bilietų žymėjimas

Visų rūšių elektroniniai bilietai (įskaitant ir vieno kalendorinio mėnesio) įlipant į autobusą ar troleibusą pro priekines duris privalo būti pažymėti priglaudžiant kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.

  • Įlipkite į autobusą ar troleibusą pro priekines duris.
  • Priglauskite kortelę prie vairuotojo esančio komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • Žymėdami STEBĖKITE komposterio ekraną ir nenueikite, kol nepamatysite užrašo pirmoje eilutėje pamatysite, kokia pinigų suma buvo nuskaityta: MOKĖTA X, XX EUR; antroje–kiek liko pinigų: LIKO XX, XX EUR;

  • priglauskite kortelę prie kito komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • ekrane atsiras užrašas: MOKĖTA UŽ 1 BIL., kitoje eilutėje –LIKO XX,XX EUR. Tikrinant pažymėtą bilietą pinigai nenuskaičiuojami.

  • Jeigu kortelėje trūksta pinigų vienkartiniam elektroniniam bilietui, komposterio ekrane pasirodys pranešimas NEPAKANKAMAS LIKUTIS ir už kelionę sumokėta nebus.

  Būtina atkreipti dėmesį, kad komposterių modeliai yra skirtingi ir elektroninio bilieto kortelę reikia glausti skirtingose vietose. Pilkojoje arba geltonojoje zonoje (prie kortelės simboliu pažymėtos vietos).

 • Vienkartiniais elektroniniais bilietais galite sumokėti ir už kelis kitus asmenis (iki šešių asmenų). Kiekvienam žymėkite elektroninį bilietą atskirai:

  • spauskite komposterio mygtuką 1;
  • ekrane atsiras užrašas MOKĖJIMAS UŽ BILIETĄ;

  • priglauskite kortelę;
  • ekrane pamatysite užrašą MOKĖTA X, XX EUR, kitoje eilutėje–kortelėje esantį likutį.

  • norėdami įsitikinti, kad tikrai sumokėjote už važiavimą:
  • priglauskite kortelę prie kito komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • ekrane atsiras užrašas: MOKĖTA UŽ 2 BIL., kitoje eilutėje –LIKO XX,XX EUR.

  Už kitą asmenį mokėsite VISĄ bilieto kainą. Jam lengvatos negalioja. Šiam asmeniui netaikoma galimybė persėsti į kitą transportą per 30 minučių.

 • Jeigu esate kortelę papildę vienkartiniais elektroniniais bilietais, visuomet transporte galite pasitikrinti pinigų likutį.

  • laikykite kortelę toliau nuo komposterio;
  • spauskite komposterio mygtuką 3;
  • ekrane pasirodys užrašas  E. BILIETO INFORMACIJA; 

  • priglauskite ir palaikykite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos;
  • ekrane pasirodys užrašas LIKO X,XX EUR. Tai Jūsų kortelėje esantis vienkartinių bilietų pinigų likutis.

  • palaikius ilgiau, matysite koks bilietas yra neaktyvuotas.
 • Iš autobuso/troleibuso galite nemokamai persėsti į kitą autobusą/troleibusą.

  • Jeigu 30 minučių laikotarpiu nuo pirmo vienkartinio elektroninio bilieto pažymėjimo perlipsite į kitą transporto priemonę ir pažymėsite bilietą, tai pirmoje komposterio ekrano eilutėje pasirodys užrašas MOKĖTA 0,00 EUR.
  • Antroje ekrano eilutėje bus užrašas LIKO XX,XX EUR (kortelėje esantis pinigų likutis).

  Nemokamai persėsti galite tik vieną kartą nuo pirmojo žymėjimo transporto priemonėje.

  Iš autobuso/troleibuso galite persėsti į maršrutinį taksi. Bendra kelionės kaina bus 1,10 Eur.

  • Jei autobuse/troleibuse mokėjote 0,70 Eur, maršrutiniame taksi papildomai sumokėsite 0,40 Eur.
  • Jei autobuse/troleibuse mokėjote 0,35 Eur, maršrutiniame taksi papildomai sumokėsite 0,75 Eur.
  • Jei autobuse/troleibuse mokėjote 0,14 Eur, maršrutiniame taksi papildomai sumokėsite 0,96 Eur.

  • Jei maršrutiniame taksi mokėjote 1,10 Eur, autobuse/troleibuse mokėsite 0,00 Eur.

  • Jei maršrutiniame taksi mokėjote 1,10 Eur, persėdę į kitą maršrutinį taksi mokėsite 0,00 Eur.

  Įlipus į kitą autobusą / troleibusą / maršrutinį taksi privaloma pažymėti elektroninį bilietą .

  Mokant už kitą asmenį netaikoma galimybė persėsti per 30 min.

 • Aktyvuojami 3, 7, 30, 92 ir 365 d. autobusų / troleibusų terminuotieji elektroniniai bilietai.

  • laikykite kortelę toliau nuo komposterio;
  • spauskite komposterio mygtuką 2;
  • pasirodžius užrašui BILIETO AKTYVAVIMAS, priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos;

  • pamatysite užrašą REGISTRUOJAMAS IKI 201X-MM-DD (data, iki kurios galios Jūsų elektroninis bilietas).

  Elektroninius bilietus (be savaitgalių) galima aktyvuoti tik darbo dienomis. Šeštadienį ir sekmadienį ekrane rodys užrašą NEGALIMA AKTYV. TERMIN. BIL. Kitus elektroninius bilietus galima aktyvuoti visomis savaitės dienomis, išskyrus naktiniuose maršrutuose.

  Nors šie elektroniniai bilietai aktyvuojami tik pirmą kartą, KIEKVIENĄ KARTĄ įlipdami į transporto priemonę, kortelę privalote pažymėti (priglausti prie komposterio nespaudžiant jokio mygtuko).

  Autobusų/troleibusų terminuotieji elektroniniai bilietai negalioja naktiniuose autobusų maršrutuose, pažymėtuose N raide (13 N, 14 N, 37 N).

  • Įlipkite į autobusą ar troleibusą pro priekines duris.
  • Priglauskite kortelę prie vairuotojo esančio komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • Žymėdami STEBĖKITE komposterio ekraną ir nenueikite, kol nepamatysite užrašo.
  • Jei naudojatės terminuotuoju transporte aktyvuojamu arba mėnesiniu e. bilietu, ekrane matysite jo galiojimo datą: REGISTRUOTAS IKI 201X-MM-DD.

  • Jeigu kortelėje nėra galiojančių bilietų, komposterio ekrane pasirodys pranešimas NEPAKANKAMAS LIKUTIS ir už kelionę sumokėta nebus.

  Norėdami tęsti kelionę ir pasinaudoti viešuoju transportu turėsite iš vairuotojo nusipirkti vienkartinį popierinį bilietą.

 • Sėkmingai papildę Kauno kortelės sąskaitą internetu per 72 valandas, bet ne anksčiau kaip po 30 min., privalote įrašyti duomenis į kortelę komposteryje. Norėdami įrašyti informaciją į KORTELĘ:

  • reikia įlipti į autobusą ar troleibusą ir nueiti prie galinių durų esančio komposterio, kuris turi ertmę kortelei įkišti (iš dešinės pusės);
  • laikyti kortelę toliau nuo komposterio (apie 20 cm. atstumu);
  • tuomet du kartus paspauskite 3 mygtuką;
  • komposterio ekrane pasirodžius užrašui KORTELĖS PAPILDYMAS, įdėkite kortelę iš dešinės pusės į tam skirtą ertmę ir palaukite, kol ekrane pasirodys užrašas ATLIKTA (1);

   

  • Ištraukite kortelę ir pažymėkite vienkartinį arba aktyvuokite terminuotąjį elektroninį bilietą.