D.U.K.

Dažniausiai užduodami klausimai

 • Taip, galima, jei kortelė papildyta vienkartiniais elektroniniais bilietais, t.y., pinigų suma, iš kurios mokėsite už vienkartinius e. bilietus.

  Pinigų suma pildant turi būti ne mažesnė nei vieno vienkartinio elektroninio bilieto kaina ir ne didesnė nei 50 Eur.

  Tai padaryti galima visose prekybos vietose, pažymėtose Kauno viešojo transporto ženklu:

  • paduokite kortelę pardavėjui,
  • nurodykite pinigų sumą, kuria norite papildyti kortelę,
  • jei Jums priklauso, nurodykite taikomą nuolaidą bilietams (be nuolaidos, 50 proc., 80 proc.).

  Gavę čekį pasitikrinkite, ar kortelė buvo teisingai papildyta.

  Vienkartinis elektroninis bilietas Jums suteikia teisę persėsti į kitą autobusą, troleibusą ar maršrutinį taksi per 30 minučių nuo pirmojo bilieto pažymėjimo. Persėdus Kauno kortelę vėl reikia pažymėti komposteriu.

 • Vienkartiniams elektroninims bilietams toje pačioje kortelėje gali būti taikomas tiktai vienas lengvatos tarifas.

  Pasikeitus lengvatai:

  • nuvykite į bet kurią prekybos vietą, pažymėtą Kauno viešojo transporto ženklu;
  • papildykite kortelę bet kokia pinigų suma;
  • nurodykite pardavėjui, kokia nuolaida Jums taikoma (be nuolaidos, 50 proc., 80 proc.).

  Po šio papildymo visai elektroninei piniginėje esančiai pinigų sumai (buvęs kortelės likutis + naujai papildyta suma) bus taikoma naujai nurodyta lengvata.

 • Už kelis kitus (iki šešių asmenų) kartu važiuojančius asmenis galite sumokėti, jei naudojatės elektronine pinigine su vienkartiniais bilietais.

  Už kitą kartu važiuojantį asmenį mokama visa vienkartinio elektroninio bilieto kaina. Jam lengvatos negalioja. Šiuo atveju kitam asmeniui netaikoma ir galimybė nemokamai persėsti į kitą transportą per 30 minučių.

  Kiekvienam asmeniui mokėjimo procedūrą kartokite iš naujo.

 • Jei nesinaudojate lengvatiniais e. bilietais, vardo ir pavardės ant kortelės rašyti nebūtina. Vardą ir pavardę privalo užsirašyti asmenys, kurie naudojasi e. bilietais su 50 proc. arba 80 proc. viešojo transporto nuolaida.

 • Taip, galima. Prieš pradėdami naudotis, turite kortelę užregistruoti Kauno e. bilieto kortelių apskaitos sistemoje. Tai galima padaryti UAB ”Kauno autobusai” keleivių aptarnavimo punktą Islandijos pl.209.

  Užregistravę kortelę Kauno e. bilietų apskaitos sistemoje, turite ją papildyti norimu Kauno viešojo transporto elektroniniu bilietu.

  Vilniuje ar Klaipėdoje įsigyti elektroniniai bilietai (mėnesiniai, vienkartiniai ar kt.) Kauno miesto viešajame transporte negalioja.

 • Ne. Su mėnesiniu maršrutinių taksi elektroniniu bilietu galite važiuoti tik maršrutinių taksi 51–57 maršrutais.

 • Jei kortelėje turite neaktyvuotų terminuotųjų aktyvuojamų elektroniniu bilietų, negalėsite pažymėti ir kortelėje turimų vienkartinių elektroniniu bilietų.

  Jūs turite:

 • Sąskaitos faktūros išrašomos UAB „Kauno autobusai“ keleivių aptarnavimo punktuose Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209.

  Būtina pateikti kasos kvitą (bilietą).

  Prašymą dėl sąskaitos išrašymo galima pateikti ir elektroniniu paštu: edita.kopustiene@kaunoautobusai.lt, jolita.slusnyte@kaunoautobusai.lt

  Prašyme nurodykite įmonės rekvizitus ir pridėkite kasos kvitų (bilietų) kopijas.

  Sąskaitos faktūros išrašomos tik už einamojo mėnesio kvitus.

 • Kreipkitės į UAB „Kautra“, A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas, tel. ( 8 37) 34 24 40, el. paštas info@kautra.lt

 • Sąskaita faktūra už piniginės įmokos papildymą išrašoma tik už faktinį vienkartinių elektroninių bilietų panaudojimą, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 5 dienos.

  Už bilietus, pažymėtus autobuse ir troleibuse, sąskaita išrašoma UAB “Kauno autobusai” keleivių aptarnavimo punktuose Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209.

  Už bilietus, pažymėtus maršrutiniame taksi, sąskaitą išrašo UAB “Kautra”, A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. ( 8 37) 34 24 40, el. paštas info@kautra.lt

  Už bilietus su persėdimu iš autobuso / troleibuso į maršrutinį taksi ir atvirkščiai, bus rašomos dvi sąskaitos: viena UAB “Kauno autobusai”, kita UAB “Kautra“.

  Sąskaitos išrašomos tik už per einamąjį mėnesį panaudotus bilietus iki kito mėnesio 5 dienos.

  Prašymą dėl sąskaitos išrašymo galima pateikti ir elektroniniu paštu: edita.kopustiene@kaunoautobusai.lt, jolita.slusnyte@kaunoautobusai.lt

  Prašyme nurodykite įmonės rekvizitus, Kauno kortelės numerį ir pridėkite įmokos kasos kvito kopiją.

 • Už įsigytą terminuotąjį aktyvuojamą elektroninį bilietą pinigai negrąžinami, jeigu jis buvo aktyvuotas transporte.

  Pinigus už neaktyvuotą terminuotąjį elektroninį bilietą galite susigrąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo datos.

  Pinigai už bilietus grąžinami UAB „Kauno autobusai“ keleivių aptarnavimo punktuose Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209. Su savimi reikia turėti kasos kvitą, pasą arba asmens tapatybės kortelę ir Kauno kortelę, kuri buvo papildyta.

 • Keleivis dėl elektroninių bilietų ar elektroninės piniginės įmokų grąžinimo turi teisę kreiptis per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo datos, bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios.

  Už vieno mėnesio bilietą, jeigu jis įsigytas jau galiojantis, pinigai grąžinami tik įsigijimo dieną ir kitą dieną po įsigijimo.

  Pinigai už bilietus grąžinami UAB „Kauno autobusai“ keleivių aptarnavimo centruose Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209. Su savimi reikia turėti kasos kvitą, pasą arba asmens tapatybės kortelę ir Kauno kortelę, kuri buvo papildyta.

 • Papildę Kauno kortelę vienkartiniais elektroniais bilietais, Jūs galite jais sumokėti už važiavimą autobusu, troleibusu ar maršrutiniu taksi.

  Taip pat Jūs turite galimybę vieną kartą per 30 min nuo kelionės pradžios persėsti iš maršrutinio taksi į troleibusą ar autobusą visiškai nemokamai. Persėdant iš autobuso ar troleibuso į maršrutinį taksi, bendra kelionė Jums kainuos tik 1,10 Eur.

 • Sugadinę, pametę ar kitaip praradę kortelę, už nustatytą mokestį galite įsigyti naują (dublikatą) ir į ją perkelti e. bilietus, buvusius prarastojoje:

  • atvykite į  Keleivių aptarnavimo centrą (E. Ožeškienės g. 7, Kaunas);
  • jei norite perkelti senosios kortelės duomenis, pateikite kortelės numerį (jį rasite Kauno kortelės informaciniame lapelyje su instrukcija po brūkšniniu kodu) ir PIN kodą:

  Naujos kortelės vietoj prarastosios išdavimo mokestis – 1,50 Eur.

 • Ne, perkelti elektroninius bilietus į Jūsų kitą kortelę nėra galimybės. Galite tik įsigyti iš mūsų prarastos kortelės dublikatą už 1, 50 Eur.

 • Ne, perkelti elektroninius bilietus arba pinigus iš vienos kortelės į kitą nėra galimybės.

 • Studento ar mokinio pažymėjimų dublikatų nedarome. Praradus ar sugadinus studento ar moksleivio pažymėjimą, prarandamas bilietas. Reikės įsigyti bilietą iš naujo.

 • Mėnesinio bilieto aktyvuoti nereikia. Mėnesinis bilietas galioja vieną kalendorinį mėnesį, pvz., nuo liepos 1 iki liepos 31 dienos.  Aktyvuoti būtina tik terminuotuosius aktyvuojamus e. bilietus (3, 7, 30, 92, 365 dienų).

 • Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentų ir moksleivių vienkartiniams bilietams taikoma 50 proc. nuolaida, o mėnesiniams ir kitiems terminuotiesiems bilietams – 80 proc. nuolaida.

  Važiuojant autobusu ar troleibusu, būtina turėti dokumentą, patvirtinantį teisę į nuolaidą (studento arba moksleivio pažymėjimą).

 • Pažymėti bet kokios rūšies elektroninį bilietą priglaudžiant Kauno kortelę prie komposterio būtina kiekvieną kartą įlipus į transporto priemonę.

  Tai numatyta „Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklėse“.

  Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės

  Vairuotojas turi teisę nepažymėjusiems elektroninio bilieto neleisti važiuoti arba reikalauti pirkti vienkartinį bilietą.

  Kita vertus, tik priglaudę kortelę prie komposterio, jūs galite įsitikinti, kad Jūsų bilietas galioja, o kortelė tikrai veikia, sužinoti kortelėje esantį pinigų likutį.

  Žymėjimas yra svarbus, nes remiantis šia statistika planuojami maršrutai, reisai, kokios talpos autobusas tuo maršrutu važiuos, kaip dažnai.

 • Sužinoti, kiek kortelėje yra pinigų arba koks yra nupirktas elektroninis bilietas galima trimis būdais:

  Transporte:

  • paspauskite vieną kartą bet kurio komposterio trečią klavišą;
  • ekrane pasirodys užrašas “E.BILIETO INFORMACIJA”;
  • priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos;
  • ekrane bėgančia eilute pasirodys informacija apie Jūsų kortelėje esančius e. bilietus.

  Norėdami prisijungti prie savitarnos svetainės, suveskite kortelės numerį ir instrukcijoje esantį PIN kodą (rasite Kauno kortelės informaciniame lapelyje) adresu https://ebilietas.kvt.lt/ebilet.cup/home.pa

  Instrukciją kaip prisijungti prie savitarnos svetainės rasite: http://ebilietas.kvt.lt/Pildymo%20internetu%20instrukcija.pdf

 • Vienkartiniais elektroniniais bilietais galite sumokėti ir už kelis kitus asmenis (iki šešių asmenų).

  Kiekvienam žymėkite e. bilietą atskirai.

  Už kitą asmenį mokėsite VISĄ bilieto kainą. Jam lengvatos negalioja. Šiam asmeniui netaikoma galimybė persėsti į kitą transportą per 30 minučių.

 • Įlipę į autobusą/troleibusą pro priekines duris:

  • priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos
  • jei naudojatės e. pinigine, ekrane atsiras užrašas: MOKĖTA UŽ 1 BIL., kitoje eilutėje – LIKO XX, XX EUR
  • jei naudojatės terminuotuoju bilietu, ekrane atsiras užrašas REGISTRUOTAS IKI 201X-MM-DD

   

  Tikrinant pažymėtą bilietą pinigai nenuskaičiuojami.

  Jeigu matote užrašą REGISTRUOTAS IKI 2015-10-15, tai spalio 15 d. dar galėsite važiuoti, o spalio 16 d. jau turėsite mokėti už važiavimą arba įsigyti naują e. bilietą.

  Terminuotieji transporte aktyvuojami e. bilietai, pirmą kartą jais naudojantis, turi būti aktyvuoti autobuse ar troleibuse. Vieną kartą aktyvuotas e. bilietas galios fiksuotą dienų skaičių (3, 7, 30, 92, 365) – nuo aktyvavimo dienos iki paskutinės dienos 24 val.

 • Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę yra pasas arba asmens tapatybės kortelė. Pensininko pažymėjimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 • Su lengvatiniu elektroniniu bilietu Jūs galite važiuoti tik Kauno miesto autobusais ir troleibusais.

 • Jei nekeitėte gyvenamosios vietos, šiuo metu patvirtinta lengvatinių elektroninių bilietų pardavimo tvarka nereikalauja pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 • Lengvatinio bilieto kortelės yra vardinės, skirtos konkrečiam asmeniui,  jomis negali naudotis kiti asmenys.

  Asmuo įsigyti lengvatinį bilietą (tiek pirmą kartą, tiek pakartotinai po metų) PRIVALO ATVYKTI PATS.

  Jeigu atvyksta įgaliotas asmuo, jis turi galiojantį notaro patvirtintą įgaliojimą, elektroninio bilieto kortelę, kortelės savininko ir savo asmens dokumentus bei kitus dokumentus, jei lengvata suteikiama ne pagal amžių.