KVTBilietaiBilietų žymėjimas

Bilietų žymėjimas

Visų rūšių elektroniniai bilietai (įskaitant ir vieno kalendorinio mėnesio) įlipant į autobusą ar troleibusą pro priekines duris privalo būti pažymėti priglaudžiant kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.

 

  • Įlipkite į autobusą ar troleibusą pro priekines duris.
  • Priglauskite kortelę prie vairuotojo esančio komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • Žymėdami STEBĖKITE komposterio ekraną ir nenueikite, kol pirmoje eilutėje nepamatysite, kokia pinigų suma buvo nuskaityta: MOKĖTA X,XX EUR. Antroje eilutėje matysite, kiek liko pinigų: LIKO XX,XX EUR.

  Sužinokite informaciją apie aktyvius elektroninius bilietus arba pinigų likutį:

  • priglauskite kortelę prie kito komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos;
  • ekrane atsiras užrašas: MOKĖTA UŽ 1 BIL., kitoje eilutėje –LIKO XX, XX EUR.

  Tikrinant pažymėtą bilietą, pinigai nenuskaičiuojami.

  Jeigu kortelėje trūksta pinigų vienkartiniam elektroniniam bilietui, komposterio ekrane pasirodys pranešimas NEPAKANKAMAS LIKUTIS ir už kelionę sumokėta nebus.

  Kol kortelėje turite neaktyvuotų terminuotųjų elektroninių bilietų, negalėsite naudotis vienkartiniais elektroniniais bilietais.

  Atkreipkite dėmesį, kad komposterių modeliai yra skirtingi ir Kauno kortelę reikia glausti skirtingose vietose – pilkojoje arba geltonojoje zonoje prie kortelės simboliu pažymėtos vietos.

   

 • Vienkartiniais elektroniniais bilietais galite sumokėti ir už kelis kitus asmenis (iki šešių asmenų). Kiekvienam žymėkite elektroninį bilietą atskirai:

  • spauskite komposterio mygtuką 1;
  • ekrane atsiras užrašas MOKĖJIMAS UŽ BILIETĄ;

  • priglauskite kortelę;
  • ekrane pamatysite užrašą MOKĖTA X,XX EUR, kitoje eilutėje – kortelėje esantį likutį.

  Norėdami įsitikinti, kad tikrai sumokėjote už važiavimą:

  • priglauskite kortelę prie kito komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos;
  • ekrane atsiras užrašas: MOKĖTA UŽ 2 BIL., kitoje eilutėje – LIKO XX,XX EUR.

  Už kitą asmenį mokėsite VISĄ bilieto kainą. Jam negalioja lengvatos ir netaikoma galimybė persėsti į kitą transportą per 30 minučių.

 • Aktyvuojami 3, 7, 30, 92 ir 365 dienų autobusų / troleibusų terminuotieji elektroniniai bilietai:

  • laikykite kortelę toliau nuo komposterio;
  • spauskite komposterio mygtuką 2;
  • pasirodžius užrašui BILIETO AKTYVAVIMAS, priglauskite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos;

  • pamatysite užrašą REGISTRUOJAMAS IKI 201X-MM-DD (data, iki kurios galios Jūsų elektroninis bilietas).

  Elektroninius bilietus be teisės važiuoti šeštadienį ir sekmadienį galima aktyvuoti tik darbo dienomis. Šeštadienį ir sekmadienį ekrane rodys užrašą NEGALIMA AKTYV. TERMIN. BIL.

  Kitus elektroninius bilietus galima aktyvuoti visomis savaitės dienomis.

  Aktyvuotus bilietus turite žymėti priglausdami prie komposterio (nespaudžiant jokio mygtuko) KIEKVIENĄ KARTĄ įlipdami į transportą.

 • Jeigu Kauno kortelę esate papildę vienkartiniais elektroniniais bilietais, transporte galite pasitikrinti pinigų likutį:

  • laikykite kortelę toliau nuo komposterio;
  • spauskite komposterio mygtuką 3;
  • ekrane pasirodys užrašas  E. BILIETO INFORMACIJA; 

  • priglauskite ir palaikykite kortelę prie komposterio kortelės simboliu pažymėtos zonos;
  • ekrane pasirodys užrašas LIKO X,XX EUR. Tai Jūsų kortelėje esantis vienkartinių bilietų pinigų likutis.

  Palaikę ilgiau, pamatysite, koks bilietas yra neaktyvuotas.

 • Jei žymite vienkartinius elektroninius bilietus, iš autobuso / troleibuso per 30 minučių galite nemokamai persėsti į kitą autobusą / troleibusą:

  • persėskite ir dar kartą pažymėkite bilietą: pirmoje komposterio ekrano eilutėje pasirodys užrašas MOKĖTA 0,00 EUR, antroje – LIKO XX,XX EUR (kortelėje esantis pinigų likutis).

  Nemokamai persėsti galite tik vieną kartą nuo pirmo bilieto pažymėjimo transporte. Įlipę į kitą autobusą / troleibusą, turite vėl pažymėti elektroninį bilietą.

  Mokant už kitą asmenį, jam netaikoma galimybė persėsti per 30 minučių.

  • Įlipkite į autobusą ar troleibusą pro priekines duris.
  • Priglauskite kortelę prie vairuotojo esančio komposterio kortelės simboliu pažymėtos vietos.
  • Žymėdami STEBĖKITE komposterio ekraną ir nenueikite, kol nepamatysite užrašo.
  • Jei naudojatės terminuotuoju transporte aktyvuojamu arba mėnesiniu e. bilietu, ekrane matysite jo galiojimo datą: REGISTRUOTAS IKI 201X-MM-DD.

  • Jeigu kortelėje nėra galiojančių bilietų, komposterio ekrane pasirodys pranešimas NEPAKANKAMAS LIKUTIS ir už kelionę sumokėta nebus.

  Norėdami tęsti kelionę ir pasinaudoti viešuoju transportu, nusipirkite vienkartinį bilietą transporte iš vairuotojo.

 • Papildę Kauno kortelės sąskaitą internetu per 72 valandas, bet ne anksčiau kaip po 30 minučių po papildymo, privalote įrašyti duomenis į kortelę komposteryje. Norėdami įrašyti informaciją į kortelę:

  • įlipę į autobusą / troleibusą, eikite prie galinių durų esančio komposterio, šone turinčio ertmę kortelei įkišti (dešinėje pusėje);
  • laikykite kortelę toliau nuo komposterio (apie 20 cm atstumu);
  • du kartus paspauskite mygtuką 3;
  • ekrane pasirodžius užrašui KORTELĖS PAPILDYMAS, įdėkite kortelę į tam skirtą ertmę dešinėje pusėje ir palaukite, kol ekrane pasirodys užrašas ATLIKTA;

   

  • ištraukite kortelę ir pažymėkite vienkartinį arba aktyvuokite terminuotąjį elektroninį bilietą.

  Jeigu per 72 valandas informacijos apie elektroninio bilieto papildymą neįrašėte autobuso / troleibuso komposteryje, pinigai grįš į permoką. Jums reikės prisijungti prie savitarnos svetainės, užsisakyti tą patį ar kitą bilietą ir sumokėti už jį ne bankiniu pavedimu, o iš permokos.

  Jei transporte nepavyksta duomenų įrašyti į kortelę, su kortele Jums patogiu laiku nuo 8.00 iki 18.00 val. atvykite į kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas” (Statybininkų g. 3, Kaunas), ir duomenis įrašysime.

  Taip pat galite atsiųsti prašymą grąžinti pinigus atgal į banko sąskaitą. Pinigus grąžinsime per 10 darbo dienų.

  Elektroninio bilieto įsigijimas internetu